QL1A, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
02373 647 937
Tư vấn sản phẩm : 0933 805 599
Tư vấn dịch vụ : 0933 805 654
Thời gian làm việc:
8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 12:00 thứ 7
Chủ nhật: Nghỉ
Phòng kinh doanh
IMAGE
Hoàng Minh Đức
Phó GĐ SR Foton Thọ Xuân
IMAGE
Cao Văn Năm
TPKD xe Fuso & Tải nhỏ SR Hoằng Hóa
IMAGE
Nguyễn Đức Trung
PPKD xe Foton
IMAGE
Trần Mạnh Hùng
Trưởng nhóm BH SR Thọ Xuân
IMAGE
Trịnh Văn Tuyền
Trưởng nhóm BH xe Fuso, Tải nhỏ
IMAGE
Nguyễn Xuân Duy
Trưởng nhóm BH xe Foton
IMAGE
Nguyễn Tiến Lực
TNBH xe Foton
IMAGE
Trần Văn Diện
TNBH xe Fuso & Tải nhỏ
Phòng dịch vụ
IMAGE
Phạm Tiến Tư
Quản đốc Xưởng DV
IMAGE
Vũ Thanh Sơn
Phó Quản đốc Đồng - Sơn
IMAGE
Nguyễn Xuân Thủy
Phó QĐ Máy gầm xe Tải
IMAGE
Nguyễn Quốc Khánh
Phó phòng Dịch vụ
IMAGE
Phạm Ngọc Thạch
Phó phòng phụ tùng vật tư
IMAGE
Tô Công Chung
Trưởng nhóm TVDV xe Bus SR Hoằng Hóa
IMAGE
Phạm Tiến Dương
Trưởng nhóm TVDV